کلبه ی عشـــ♥ـــــق

آیا سکوت قلبم را میخوانی .....

حس ارامش ...

137418455361714307492416022902.jpg

 

دستانی میخواهم برای حس ارامش .

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

گرگ باش !.....

 ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺵ ... ﻣﻐﺮﻭﺭ ....

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﺰﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺰﻥ ....

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﮒ ﺗﻌﺼﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ....

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﮒ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻫﻢ ﺭﺣﻢ ﻧﮑﻦ ....

ﻣﺜﻞ ﮔﺮﮒ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺣﻖ ﺑﮕﯿﺮ .....

ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺵ، ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﺭ ..

.. ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺵ ....

ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...

ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺵ .... ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﺵ ....

ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ .... ﯾﮑﺘﺎ .... .....

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ .....  

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

.........

هنوز زنده ام

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم دی 1393ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

تلافی .......

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿـــﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ : " ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﻤﯿـــﺮﻡ "

ﻭ ﻣـــﻦ ﻣﯿﮕـــﻢ : " ﻣﺰﺍﺣﻤـــﺖ ﻧﻤﯿﺸﻢ ؛ ﺭﺍﺣـﺖ ﺑﺎﺵ ... "

ﺑﻪ ﺗﻼﻓــﯽ ﺭﻭﺯﻫــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫــﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣــُﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟـــﻢ ﺑﻮﺩﯼ ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

صدامو داری .........

صدامو داری؟؟؟پس گوش کن..! . . . . . . *

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ک ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﮒ ﮔﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﻪ!

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ک ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺨﺮﻩ ک ﺗﻨﺶ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ!

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ک ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻋﺮﻕ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺯﯾﺮ ﺗﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺮﻕ میکنه!

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ ک ب ﺍﻭﻧﯽ ک ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ی ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺶ ﻣﯿﮕﻦ اهاﺍﺍﺍﯼ

ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎﺵ!!!!!

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم شهریور 1393ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

اغوش ....

این روز ها معشوعه ای پیدا کرده ام  ب نام روزگار .

ک مرا سخت ب بازی گرفته است در اغوشش '!!!!!

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

دوست داشتنت .....

دوست داشتنت را پنهان كردم!

نه از دست تو از ترس روزگار كه همه دوست داشتني هايم را گرفت...!!!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

دنیا ......

خدایا پس زنگ تفریح چه شد! خسته ام از کلاس رقصیدن به ساز دنیا...!!!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت   توسط زخمـ خوردهـ   | 

مطالب قدیمی‌تر