پیج رنک

کلبه ی عشـــ♥ـــــق

آیا سکوت قلبم را میخوانی .....

حس ارامش ...

137418455361714307492416022902.jpg

 

دستانی میخواهم برای حس ارامش .

 

 


[ دوشنبه هفتم بهمن 1392 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]

اغوش ....

این روز ها معشوعه ای پیدا کرده ام  ب نام روزگار .

ک مرا سخت ب بازی گرفته است در اغوشش '!!!!!

 

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]

دوست داشتنت .....

دوست داشتنت را پنهان كردم!

نه از دست تو از ترس روزگار كه همه دوست داشتني هايم را گرفت...!!!

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]

دنیا ......

خدایا پس زنگ تفریح چه شد! خسته ام از کلاس رقصیدن به ساز دنیا...!!!

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]

خوبم ....

خوبی؟ گاهی با تمام، تکراری بودنش غوغا می کند و

درجوابش میتوان بزرگترین دروغ ها را گفت، "خوبم"...!!!

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]

دل پر .......

سالهاست که این ترازوی دوکفه، تعادل ندارد! دست خالی و دل پر...!!!

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]

تراژدی غمگین .....

چ تراژدی غمناکی  است .

وقتی برای همه کست ، هیچ کسی نباشی 

 

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]

خدایا جهنمت را میخواهم .....

خدایا "اهل"معامله هستی؟

من <''' جهنمت '''>راندیده با"بازندگی ام"عوض میکنم;

توکه زندگیه مرادیده ای....نترس "ضرر"نمیکنی!!!!!

[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ ] [ زخمـ خوردهـ ] [ ]